The Venture Rowland

It'S A Beautiful Rowland.

rullgardiner stockholm

Det finns många rullgardiner i stockholm. Rullgardiner är praktiska, särskilt om man vill stänga ljuset ute om morgnarna. I Sverige blir det ljust väldigt tidigt på sommarmorgnarna och dessutom blir det mörkt väldigt sent. Ju längre norrut man bor desto längre är det dagsljus på sommaren. Man kan alltså säga att sommartid är rullgardiner särskilt viktiga i norra Sverige. Och tvärtom är det på vintern, när dagarna är som kortast längst norrut. Det är ganska stora skillnader på norr och söder eftersom landet är långt.